Beskyt dig selv

Baggrund

Rockerloven

Nyheder

Debatforum

Hvem er 1984.dk

Kontakt 1984.dkBaggrund for 1984.dk

Hvorfor denne kampagne?


Den 5. juni fejrer vi grundlovsdag her i Danmark. Der vil også i år blive holdt fine taler om at beskytte individets frihed. Taler om hvordan vi i Danmark udviser respekt for mindretallet. Men i år vil nogle af de ord som serveres for de fremmødte - i vel afpudsede taler - alligevel komme til at klinge noget hult.

Dagen før vil Folketinget have vedtaget en ny lov, som giver politiet ret til at benytte civile agenter i deres efterforskning. Denne lov giver også mulighed for at hemmeligholde sagsakter for den tiltalte og hans forsvarer. Hvis det var et af de nye demokratier i Østeuropa, eller et udviklingsland som mente at have behov for så drastiske midler i retsplejen, ville den retfærdig danske harme komme op i os. Vi kan ikke støtte jer hvis I ikke forstår demokratiets grundprincipper. "Bananrepublik" ville nogen af de mest selvretfærdige danskere sikkert betegne et sådant land som.

Denne nye lov giver også myndighederne mulighed for at benytte nye tekniske metoder til at skaffe sig oplysninger om mistænkte, ved at bryde ind i deres pc'ere. Med en hemmelig dommerkendelse selvfølgelig. Det vil af denne vej være muligt - på løbende bånd - at ransage indholdet af dine kæreste breve, dagbøger og de af dine inderste tanker, som du har betroet apparatet.

Selv om du kan se. at nogen roder i dine sager, ved du ikke om det er politiet, en konkurrent eller bare din nysgerrige nabo. For at bryde ind i din pc vil politiet formentlig benytte en type af programmer, som i fagkredse kaldes for en virus eller en trojansk hest. Begrebet "en trojansk hest" giver mindelser om Homer og gammeldags krigslist. Den trojanske hest vil løbende kunne sende data fra din pc ud til de skjulte personer, som sidder gemt i skyggerne og overvåger dig via internettet.

Desværre vil en sådan "trojansk hest", også kunne benyttes af andre end ophavsmanden. Ligesom den oprindelige krigslist fra Troja har inspireret generationer af snedige generaler, vil dette program kunne kopieres til andre pc'ere og benyttes her. Med den nye lov, vil der dukke en helt ny gruppe af virusmagere op. Det er professionelle folk, med penge nok til at købe de dygtigste programmører til at arbejde for sig. Der vil komme en ny generation af virusprogrammer og "trojanske heste", som er meget mere avancerede, end de primitive varianter vi kender til i dag. Det vil - på trods af hvad justitsministeriet siger - ikke være muligt, at forhindre at disse programmer misbruges af andre.

Vi har brug for et åbent frit og sikkert internet, som alle føler sig trygge ved at bruge. Brugt rigtig giver internettet en masse muligheder vi ikke har haft før, til at skaffe information, indsende selvangivelsen og kontakte det lokale rådhus hjemme fra lænestolen. Du kan købe bøger, CD'ere og tøj direkte, uden at skulle løbe fra butik til butik. Du kan være hurtigt og nemt i kontakt med familie og venner, også når de er på rejse langt væk.

Resultatet af politiets store interesse for at overvåge os, bliver et mere usikkert internet. Et internet hvor brugerne vil frygte, hvem der kigger dem over skulderen. Vi har ikke brug for øget overvågning af borgerne. Myndighederne burde i stedet for rette deres interesse mod at skabe større sikkerhed på nettet.

Regeringen kalder det for en lov rettet mod den organiserede kriminalitet, for at skabe det rette medløb ved behandlingen af loven. Hvem er ikke imod organiseret kriminalitet? Men loven dækker også en række andre lovovertrædelser, herunder moms- og skattesvindel. Dette er elegant puttet ind i en lov som kaldes for "rockerloven". Dette er en del af det nye politiske spil, hvor spindoktorer bistår politikerne med at finde den rigtige vinkel, for at sælge varen. Falsk varebetegnelse ville man have sagt i gamle dage.

"Vi har tillid til politiet", siger nogen af regeringens villige klakører - "det er kun de kriminelle der kommer i klemme". Denne tillid til politiet er jo en god ting, men den skyldes, at vi Danmark har snævre regler for, hvad politiet kan bruge for metoder. Baseret på respekt for individets frihed og boligens ukrænkelighed. Derfor kan vi i Danmark opretholde en effektiv administration, baseret på central registrering med det såkaldte CPR-nummer. Mange andre steder i verden kan de ikke forstå, at vi har en så naiv tillid til embedsmændene. Det gælder f.eks. i England og Tyskland, og et flertal af lande verden over.

Hvis vi fortsætter en udvikling hen imod mere magt til myndigheder, vil tilliden en dag være sat over styr - og vores samfund vil have forandret sig. Mistillid vil blive dagens orden. Der ønsker vi ikke at nå til. Hav en rigtig glædelig grundlovsdag.

Sidst opdateret: 02. June 2003 11:51


Kontakt 1984.dk
1 9 8 4 . d k